Pick József      

(vázlatos életrajz Wikipédiáról)

 

1967-ben gép- és villamos ipari technikumot végzett. A Cement és MészművekVállalat művezetője, majd gépészeti vezetője volt.

A Dorogi Hegymászó Klub megalapítója, majd 1964-től a turista szakosztályvezetője, Dorog város helytörténésze és helytörténet írója, fotósa.

1968 –ban Ausztriában részt vett a Fritz Moravec vezette, magashegyi tanfolyamon. Jelentősebb hegymászásai közül kiemelkedik a Dachstein 1960 -ban, a Retyezátés a Fogaras - gerinc 1961, a Mont Blanc, a Dent Blanche, Weisshorn 1965-, és 1967 -es Pamir Expedíció Lenin csúcs (7134m) majd 1969-ben Jungfrau, Dent du Midi É. csúcs, majd a Lengyel-Tátrában tanfolyamot vezetett.

Sorra járja a környező országok vadvizeit, kétszer a nagy – vízi kört,

a TID végig,

Majd vezeti a Szobieski túrákat. Tagja a Sátorkő-pusztai barlangot felfedező csoportnak.

Kitüntetésekbe részesült:

1964-ben kiváló sport munkáért

1967-ben a Lenin-csúcs megmászásáért

1995-ben,Dorogiak-Dorogért

1997-ben Pro – Urbe díj

Írásai 2000-ben a Dorogi Emlékek sorozat 10 kötet (közte a „dorogi turistaság története”). A Dorogi füzetek, a „Dorogi Dossziék” 20. kötet.

Létrehozza Dorog városának állandó helytörténeti kiállítását.

 

70 évesen rádióamatőr vizsgát tesz és összegyűjt a polgári rádiózásból 400 db, majd a Varsói – szerződés országai által használt 200 készülékét és telefonokat.

És ha még többet akarsz tudni róla

 

Pick József 

(Életrajz, tevékenysége, munkássága leírása)

 

hegymászó, helytörténeti kutató, gyűjtő

Életrajzi adatok: munkáscsaládból származott

Dorogon és Esztergom-táborban a szaléziaknál tanul.

Technikum: A kenyérmezei Bányagép és Villamosipari Technikus

Szakmái: Kereskedő, Esztergályos-marós,Gk-vezető-okt.

Sporttevékenysége: Turista szakosztályvezetői tevékenységei

Evezőscsoport megszervezése, azon belül a kajaképítést,

Az országos és nemzetközi evezőstúrákon való részvétel

Az országjáró és vadvízi túrákon való részvétel, nagy kör.

Barlangkutatás a sátorkő-pusztai barlang felfedező csoport

tagja volt. Megnyerte az első megyei tájfutó versenyt.

A csoporttal a telet az Erdélyi sípályákon töltötték.

A hegymászó klub megalakítója. A Kétágú-hegyi mászó

iskola beindítója, Az országos találkozókon való elit meg-

megjelenése a csoportnak. Külföldi tanfolyamokat vezetett

2

A Magas-Tátrában, de maga is részt vett Moserbódenben egy

jégtechnikai tanfolyamon. Budapestiekkel az Alpok csúcsait

mászta végig ( Dachstein. Jungfrau, Dent Blanch, Weisshorn,

Dent du Midi,a Mont Blanc.valamint a Dolomitok csúcsait)

mint magashegyi vezető az MTSZ túráit vezette ( Juli Alpok

Magas Tátra,Fogaras-gerinc, Retyezát,stb.)

Ilyen előzmények után került be a magyar hegymászó

válogatottba és mászta meg a Pamirban a 7134 m magas

Lenin-csúcsot

Közéleti tevékenysége: Az életének igen nagy részét szentelte a köznek.

Alapító tagja volt a Ki-Mit-Gyűjt Klubnak

Alapító tagja volt a Múzeumbarátok Körének

Alapító tagja volt a Műv.Ház.Filmes és fotó körének

Alapító tagja volt a Dorogi Hegymászó Klubnak (vezetője)

Alapító tagja volt a Dorog Városbarát Egyesületnek

Alapító tagja volt a Wendlingen-Dorog Baráti Egyesületnek

Alapító tagja volt a Dorogról elszármazottak Egyesületének

3

Helytörténeti tevékenysége: Az idősebb kori munkásága.

A Dorog Város helytörténetét bemutató állandó kiállítás

anyagának összegyűjtése és városnak történő átadása.

Főbb darabjai: két album Dorog története 1945-ig és

1945-től 1984 –ig. Dorog 10 éve város, képes album. Dorog

képeslapokon 1945-ig. Dorog története képekben ,

a bánya, a külüzemek, archív képek gyűjteménye. Sportalbum,

Könyvritkaságok, folyóiratok 1856-tól. A dorogi németség

történetének eredeti dokumentumai négy albumban és CD-n

A dorogi turistaság története hat albumba szerkesztve.

A gyűjtemény levéltári rendszerben van feldolgoz-

va, számozott dobozokban nyilvántartás szerint.

Összegyűjtötte a turista emlékeket és a szakirodalmakat.

4

Helytörténeti kiállításai: A gyüjteményéből kiállításokon felhasználnak anyagokat.

1992 Aknabau kulturterme. Dorog Története

1992 Wendlingen Városháza Dorog régen és ma (fotó)

2001 József Attila Müv.Ház.: Dorog helytörténete

2002 Unyi Iskola: Dorogi fotográfusok és eszközeik

2003 Féja Géza Müv.Ház.: Esztergom-kertváros története

Helytörténeti írásai: Minden Dorogon történt eseményt feljegyzett

Dorogi turistaság 50 éve 1988

Dorogi füzetek szerkesztője és részben írója

Dorog és vidéke gazdasági almanach

Dorogi Emlékek sorozat szerk .Pick József

Dr.Schmidt Sándor élete és munkássága

Esztergom kertváros története

Dorog és vidéke építészeti rajzemlékei /Gáthy /

Dorog Város helytörténeti gyűjteménye / átadott anyag/

Dorog Város helytörténeti gyűjteménye II.

A dorogi németség története

5

A dorogi turistaság története

A dorogi Ki-Mit- Gyűjt klub története

A dorogi fotográfusok története

I.Dorogi térkép elkészítője

II.Dorogi színes térkép elkészítője

Az első dorogi színes prospektus elkészítője

A kiadatlan kéziratok jegyzéke.

Bánáti Buchner Antal élete és munkássága

A dorogi bányászrádió története

A dorogi modellező szakkőr története

Az 1944-47 év eseményei, hadifogságba hurcoltak

Péliföldszentkereszt építése és története-Szaléziak

A dorogi járás 30 helységének története-fotói

A Pick gyűjteményben levő plakátgyűjtemény 260 db

A dorogi városközpont bontása-építése fotokon

Dorog fekete-fehér ben 1982-ben 70 db fotó /Urbányi/

Az Esztergom-kertv,-i cigányság története

6

Dorog a multban és ma fotóalbum

Képek a klf.gyűjteményekből / szemelvények /

Etyeki emlékek fotógyűjtemény

Árvai Ferenc és Végh Éva A dorogi kálvária képei

Dorogi bányaarhiv fotók Még üvegnegatívról.

Dr Schmidt Sándor családi fotóalbuma

Helytörténeti és néprajz tanulmányok ./módszertani ag./

Helytörténeti gyűjtemények digitális PC.feldolgozása

Országos Hegymászó Történeti Egyesület története

Rendszeres tanácsadó szolgálat a felsőoktatási intézményben tanulóknak

Eddig 14 tanuló vette igénybe (Elte ) ( 9 Vitéz János Főisk )

7

Gyűjtő tevékenysége: Gyűjtési témák

Ásvány gyűjtemény

Régi kardok és Európa szuronyai

Jelvény és kitüntetés katonai

Régi papír és fémpénz gyűjtemény

Öreg fényképezőgép és fotó gyűjtemény

Néprajzi tárgyak kerámiák

Bányászati emlékek ,lámpák,korsók.

Képeslap 1920-ig Trianonig

Turista emlékek ,könyvek, jelvények

Ezüst zsebórák

Régi nyomtatványok-könyvek

Kalendáriumok 1890-től

Ima és énekeskönyvek 1714-től

Kotta és hanglemez gyűjtemény

Hangarhívum 8 lap / 1 lap 4 kazetta /

Millenniumi anyag

A hold meghódításának emlékei 8 tároló

Minikönyv gyűjtemény

8

Rádió múzeum

Összegyűjtötte a magyar rádiózás 80 évét

Magyar polgári rádiók

Külföldi polgári rádiók

Szalagos magnetofonok

Kazettás magnetofonok

Gramafonok, lemezjátszók

A rádiózás műszeremlékei

Hanglemezek, szalagok, kazetták

Rádiócső különlegességek

A Varsói szerződés hadseregének rádiókészülékei

Csapatrádiók

Bázisrádiók

Deszantos rádiók

Titkos és bemérő rádiók

Katonai híradó eszközök, telefonok, központok

9

Rádiós irodalom : Saját jegyzetei kapcsolási rajzok

Irodalom 1945-ig

Irodalom 1945-től

Katalógusok

Évkönyvek, kompaszok

Folyóiratok hazai és külföldi

Évkönyvek

Alkatrészek számítógépes nyilvántartása témafajtánkét

2003-ban rádióamatőr vizsgát tett 70 évesen

Rendelkezik rövidhullámú adó-vevő készülékkel

mellyel kapcsolatot tart Európai rádió-amatőrökkel

Műveli e kapcsolattartásnak számítógépes változatát

( SSTV,PSK. ), mely képeket és szöveget továbbít

Rendelkezik URH készülékkel mely az országon belüli

kapcsolatok tartására alkalmas.

Lakásán rendezte meg a járás rádióamatőr találkozóját 15 fővel

10

Az itt felsorolt valamennyi esemény és tárgy számítógépes

feldolgozásban CD-n megtalálható kutatók számára.

A fentiekben felsoroltak után kapott elismerés

1964 Sportminiszteri elismerő oklevél

Kiváló sport munkáért

1967 Sportminiszteri elismerő oklevél

Pamír expedícióba a 7134m csúcs megmászásáért.

1967 Dorog Nagyközségi Tanács

Dorogért kifejtett kiváló munkájáért

1993 Dorogiak Dorogért Alapítvány Kuratóriuma

Kiemelkedő helytörténeti munkáért

1997 Dorog Város Képviselő testülete Pro Urbe díj

Kiemelkedő helytörténeti munkáért

11

Dorogi dossziék csoportosítása

1. Dorog város anyag

a) Dorog város helytört. írás és gyűjt.jegyzéke 1976-2002

b) Dorog város képekben 2000

c) Árvai F. és Végh É:Dorogi kálvária képei

2. Dorogi intézmények és szakkörei

a) Dorog és környéke helytörténeti kutatói 2000

b) Dorogi MÁV állomás története 2004-11-11

c) A dorogi modellező szakkör története 2002

d) A dorogi bányászrádió története 2001

e) Dorog város parlamenti képviselői 1998

12

3. Dorogi fotók és negatívok

a) A dorogi fotók és negatívok nyilvántartása

b) Urbányi:Dorog 1972 ben fek-feh.18x24 es

c) Dorogról megjelent újságcikkeim

d) A dorogi németség tört. Pályázatra beküld.ag.

4. Dorog Dr.Schmidt Sándor ag.+Péliföldszentkereszt

a) Emlékünnepély S.S Beszédek

b) Emlékezzünk az 50 éve elhunyt Schmidt S.ra 1953-2003

c) Péliföldszentkereszt és Szalézi rend kolostora

5. Dorog környéki települések

a) Balázs F:Bajna község története + a fotóim

b) Csolnok község a Gete-hegy tövében

c) Kesztölc község a Pilis-hegys tövében

6. Esztergom és Esztergom-kertváros

13

a) Esztergomi emlékek összeállítás 2000

b) Az esztergomtábori Szalézi rend története

c) Az esztergom-kertvárosi cigányság története

7. Gyűjtemények ( Pick gyűjtemény )

a) Szemelvények Pick J. gyűjteményéből

b) Polgári és katonai rádiókészülékek gyűjteménye

c) Magyar és német kalendárium gyűjtemény 1901-1960

d) A fotótörténeti kiállítás anyaga

8. Különféle érdekes összeállítások

a) Fényképezőgéppel az etyeki temetőben

b) Millenniumi emlékek

c) Dorogi német ima és énekeskönyvek 1741-1920

d) Kottaemlékek a múlt századból 1865-1920

9. Dorogi események a II. világháború előtt, alatt. és utána

14

a) A zsidó transzportok Dorogon 1944 okt

b) Dorog a harci cselekmények alatt

c) Dorogról a hadifogságba hurcoltak története

d) Dorog a háború alatt elesett hősök sírhelyei

10. Dorog képzőművészete

a) Összeállítás a dorogi festők képeiből

b) Összeállítás a dorogi szobrászok műveiből

c) Dorog köztéri szobrai

d) Dorog nevezetes és védett épületei

11. Dorog és környéke topográfiája és néprajza

a) Topográfiai összeállítás

b) Honismereti útmutató

c) Dorogi medence hidrogeológiája-fúrások

d) Dorogi ásványgyűjtemény

12. Dorog turistasága

a) A közelmúltban előkerült ritkaságok

b) A meglevő turista folyóirat jegyzék

c) Térképérdekességek